Sạc ắc quy tự động G-LINK  G12V-50Ah

-17%

Giá niêm yết: 350.000
Giá:290.000
Máy Sạc ắc quy tự động G-LINK G12V-200Ah

-10%

Giá niêm yết: 650.000
Giá:580.000
Máy bơm điện AIkesi AKS-3301A

-15%

Giá niêm yết: 650.000
Giá:550.000
Máy bơm điện Aikesi AKS-3301B (12V)

-13%

Giá niêm yết: 730.000
Giá:630.000
Máy khò nhiệt và hàn thiếc GORDAK - 952A

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.250.000
Máy khò nhiệt & hàn thiếc BAKU BK-878L2 LED

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá:1.450.000