Bộ đàm cầm tay iCOM IC-V8

-9%

Giá niêm yết: 1.380.000
Giá:1.250.000
Bộ đàm ICOM IC-V80E Sport (Pin BP-264: 2000mAh)

-12%

Giá niêm yết: 1.780.000
Giá:1.550.000
Máy bộ đàm Icom IC-V88

-11%

Giá niêm yết: 2.150.000
Giá:1.900.000
Call: 093.669.5555
Bộ đàm cầm tay HYT TC368S

-6%

Giá niêm yết: 1.480.000
Giá:1.380.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC 500 (VHF)

-10%

Giá niêm yết: 950.000
Giá:850.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC 508 (VHF)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Giá:1.350.000